RSS Feed

Trainingen beginnen weer as donderdag 19 november

Geplaatst op 17 november 2020 door Jan Smalheer

 Beste leden,

De aankondiging dat de zwembaden weer open gaan is tijdens de persconferentie van 17 november 2020 bevestigt.
Dit betekent dat al onze activiteiten met ingang van donderdag 19 november a.s. weer van start gaan.
De richtlijnen die voor 3 november jl. van kracht waren blijven gelden. Deze richtlijnen zijn:

  • In alle gevallen dienen de aanwezigen van 18 jaar en ouder altijd, dus ook tijdens de sportbeoefening een onderlinge afstand van 1,5 meter in acht te nemen.
  • Leden van 17 jaar en jonger hoeven onderling geen afstand van 1,5 meter te handhaven. Deze afstand moeten zij wel handhaven ten opzichte van leden en kader van 18 jaar en ouder.
  • Er wordt weer een maximum aantal deelnemers aan een training vastgesteld. De afdelingen bepalen per activiteit en per zwembad het maximaal aantal deelnemers. Dit geldt ook voor de wijze van aanmelding voor een training.
  • Voor aanvang van de training kunnen de kleedkamers niet gebruikt worden. Dus zorg dat je badkleding onder de bovenkleding aan hebt. Je kunt je van je bovenkleding ontdoen op de daarvoor bestemde plaats in de zwemzaal. Na de training kunnen de kleedkamers wel gebruikt worden. Bij het wisselen van de trainingsgroepen dienen de in- en uitgaande groep van elkaar gescheiden blijven.
  • De douches mogen niet gebruikt worden. 
  • Voor iedereen die het zwembad betreedt wordt een mondkapje verplicht gesteld. Dit mondkapje kan afgedaan worden na het omkleden voor de training. Na de training dient het mondkapje opgedaan worden voordat men de kleedkamer verlaat.
  • Per afdeling gelden dezelfde specifieke regels en trainingsroosters als in de weken voordat de zwembad dicht gingen.

We zullen de komende periode de ontwikkelingen nauwgezet volgen. Als er richtlijnen aangepast worden zullen we jullie hierover informeren.

Met vriendelijke groet,
Bestuur SCOM
Kees Heskes
Voorzitter

Terug naar nieuwsoverzicht