Privacy

Sport Club Oude Maas neemt de privacy van haar gebruikers ernstig en deze privacy mededeling verduidelijkt het privacy- en gegevensbeschermingsbeleid van de website. Het is van belang voor de Sport Club Oude Maas om zowel de privacy van zijn gebruikers te beschermen als een gepersonaliseerde.

In overeenstemming met de wet van 8 december 1992, zoals gewijzigd door de wet van 11 december 1998, heeft U recht op toegang tot Uw persoonsgegevens, in voorkomend geval recht op verbetering en het recht om de verwijdering te vragen van Uw persoonsgegevens. Sport Club Oude Maas verklaart hierbij Uw persoonsgegevens niet te gebruiken voor 'direct marketing' activiteiten.

Welke informatie wordt verzameld?

De persoongegevens die U ons bezorgt door middel van informatieaanvragen, op deze website. Naast deze persoonsgegevens, wordt informatie automatisch gegenereerd, bijvoorbeeld op browsing gedrag doorheen de site. Dit wordt enkel in geglobaliseerde vorm gebruikt ; er is geen identificatie van een individuele gebruiker.

Het email-adres/IP-adres dat U ons bezorgt, laat ons toe U informatie te bezorgen met betrekking tot de door u gestelde vragen en/of u te informeren m.b.t. wijzigingen en verbeteringen aan onze website.