RSS Feed

Informatie opstart zwemactiviteiten

Geplaatst op 19 mei 2020 door Jan Smalheer

Beste leden,

Zoals in de media gepubliceerd is mochten de zwembaden vanaf 11 mei jl. hun activiteiten weer opstarten. Een opstart is alleen mogelijk als het zwembad en ook de verenigingen uitgebreide voorzorgsmaatregelen hebben genomen om het risico van besmetting zo klein mogelijk te maken.

Deze voorzorgsmaatregelen gelden voor alle zwemmers vanaf 13 jaar en ouder alsmede de instructeurs en trainers. De leden onder de 13 jaar kunnen zonder beperkingen gaan zwemmen.

De voorzorgsmaatregelen betekenen:

-          Een beperkt gebruik van de kleedkamers

-          Een onderlinge afstand van 1,5 meter handhaven. Op de kant, in de kleedruimte, in de hal en in het water.

-          Een maximaal aantal zwemmers dat tegelijkertijd mag zwemmen.

-          Aparte routes die gevolgd moeten worden bij binnenkomst en bij vertrek.

We hebben als vereniging tijd nodig gehad om de richtlijnen vanuit de overheid en vanuit de verhuurder van het zwembad om te zetten naar richtlijnen binnen de verenigingen.

Naast een aantal zaken die voor iedere afdeling geldt zijn er ook per afdeling of activiteit specifieke richtlijnen. Omdat het aantal deelnemers per training gemaximeerd is op 16 zwemmers zullen de afdelingen de beschikbare trainingstijd moeten verdelen over de leden.

Vanaf 25 mei a.s. zullen de activiteiten geleidelijk aan opgestart worden. Per afdeling en locatie zal de opstartdatum worden vastgesteld.

De komende week worden alle leden door hun afdeling geïnformeerd over het moment waarop zij kunnen zwemmen en de richtlijnen waaraan zij zich dienen te houden.

We gaan ervan uit dat de beperkende maatregelen in ieder geval tot aan de zomervakantie gehandhaafd zullen blijven. 

We gaan in bijzondere omstandigheden weer opstarten. Dit betekent ook dat we in de praktijk moeten gaan ervaren of dat richtlijnen werken of dat zij bijgesteld moeten worden. Wij verzoeken de leden, instructeurs en trainers de richtlijnen nauwgezet op te volgen. Alleen zo kunnen we weer gaan zwemmen en blijven zwemmen.

Met vriendelijke groet,

Namens de besturen van SCOM, De Zeehond’73 en De Duck

 

Met vriendelijke groet,

Sport Club Oude Maas

Kees Heskes
Voorzitter

Terug naar nieuwsoverzicht