Disclaimer

De informatie op de Sport Club Oude Maas website en de daar aan gekoppelde pagina's wordt om niet aangeboden. De links worden regelmatig op hun geldigheid getest. Het gebruik van de informatie op de Sport Club Oude Maas website en de daaraan gekoppelde pagina's is voor het eigen risico van de gebruiker.

De informatie wordt geleverd "zoals ze is". In geen enkel geval zal de Sport Club Oude Maas aansprakelijk gesteld kunnen worden voor enige schade die het resultaat zou zijn van de levering, werking of gebruik van de informatie op de Sport Club Oude Maas website. Hoewel de informatie met grote zorg verzameld werd, is de correctheid op geen enkele wijze gegarandeerd.