Copyright

Alle teksten en illustraties © 2008 Sport Club Oude Maas
Overname met bronvermelding van gedeeltes van de Sport Club Oude Maas website is toegestaan, mits dit vooraf gemeld wordt bij het bestuur. Het is niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van het bestuur van de Sport Club Oude Maas de volledige inhoud van de Sport Club Oude Maas website op diskette, cd-rom, dvd of welk ander medium dan ook te verspreiden.

Indien van toepassing berust het auteursrecht van de via links aangeboden informatie bij de rechthebbende van de betreffende pagina's. Dit geldt ook voor alle gebruikte handelsmerken en logo's.